Το μαύρο σύννεφο

Το μαύρο σύννεφο


Ξυπνάει,
σηκώνεται και αγριέυει


ένα σκότος,
ένα μαύρο σύννεφο,
τεντόνεται
σίεται
και ψάχνει τόπο
να ρίξει την οργή.

Στάχτη να μείνει.

Και θεριέυει
και φουντώνει
και προχωράει,
κινείται
προς την πηγή ενστικτωδώς πηγαίνει.

Στάχτες ν'αφήσει,
στάχτες.