Η υπερβολή

Η υπερβολή

Ότι σε υπερβολή,
βλάπτει.

Τσιγάρα είναι,
αλκόολ είναι,
ναρκωτικά είναι,

ποίηση...

Eίναι;
Είναι!

Βλάπτει και αυτή σε υπερβολή.